ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ขั้นตอนการขอให้บริการ

1. ขอรับแบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์เครื่องมือฯ              หรือสามารถดาวน์โหลดได้                                                                          – แบบคำขอใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (ภายในสาขาวิชา)                                           – แบบคำขอรับบริการ (ป.ตรี และภายนอกสาขาวิชา)                                        สำหรับเครื่อง FTIR, SPA, TA และ XRD สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ได้ที่เมนูดาวน์โหลด                                                                        2. ตรวจสอบตารางเวลาการขอใช้บริการได้จากศูนย์เครื่องมือฯ หรือ                    โทร. 02-329-8360-3 ต่อ 101                                                                 3. ส่งแบบฟอร์มการขอใช้บริการและส่งตัวอย่างได้ที่ศูนย์เครื่องมือฯ

ขั้นตอนการรับผลวิเคราะห์

1. ชำระค่าบริการด้วยเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร                                       – ธนาคารไทยพาณิชย์                                                                              ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                          เลขบัญชี 088-2-11066-5 สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร                                 – ธนาคารกรุงไทย                                                                                  ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ)                                                                                     เลขบัญชี 631-2-02826-1 สาขาย่อยเทคโนฯพระจอมเกล้าลาดกระบัง                 2. นำใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินมารับผลวิเคราะห์

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s