หน้าแรก

ศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัยทางวิศวกรรม (Center of Advanced Instrument for Research in Engineering) จัดตั้งขึ้นโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างให้กับทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์giphy

caire-e1543806296973.png

click ดาวน์โหลดแบบตอบรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s